tel./fax 087 421 80 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Free Joomla Modules

REGULAMIN 

Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Rynie.


INFORMACJE OGÓLNE


 1. Ekologiczna Mini Przystań Żeglarska w Rynie usytuowana jest nad jeziorem Ryńskim i jest zarządzana przez PGKiM w Rynie sp. z o.o. 

 2. Wszystkich użytkowników jednostek pływających bazujących na stałe lub czasowo na terenie Portu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej oraz osoby znajdujące się na terenie Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej obowiązuje niniejszy Regulamin. Wejście na teren jest jednoznaczne ze znajomością Regulaminu oraz akceptacją jego zapisów. 

 3. W sezonie nawigacyjnym Ekologiczna Mini Przystań obsługiwana jest przez Bosmana codziennie w godzinach: 6.00 – 22.00

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTU I EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ


 1. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Porcie Ekologicznej Mini Przystani są zobowiązane do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu i wypłynięciu oraz zarejestrowaniu swojego pobytu w Bosmanacie.
 2. Armatorzy zobowiązani są do oznaczenia swoich jednostek i posiadania aktualnych dokumentów rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wejście i wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli a jachty wchodzące do portu zobowiązane są ustąpić drogi jednostkom wychodzącym. 

 4. W przypadku kolizji w porcie o winie rozstrzyga się w oparciu o ogólne przepisy żeglugowe. 

 5. Za szkody powstałe wskutek manewrowania w porcie odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował. 

 6. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do prawidłowego zacumowania i zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami. 

 7. Jednostki pływające cumowane w porcie powinny być zawsze czyste i starannie sklarowane. Fały należy zabezpieczyć przed wywoływaniem hałasu. 

 8. Postój jachtów w porcie Ekologicznej Mini Przystani możliwy jest tylko wyłącznie w celu pozostawienia nieczystości stałych i ścieków z wyłączeniem przypadków, gdy konieczność postoju spowodowana jest uzasadnionym zdarzeniem losowym (np. awaria, choroba członka załogi)
 9. Za usługi pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.Na terenie Portu zabrania się:


 1. kąpieli w basenie portowym,
 2. używania detergentów do mycia jachtów, naczyń itp. 


 3. rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi, 

 4. prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca,
 5. niszczenia urządzeń oraz zieleni, 

 6. pozostawiania dzieci bez opieki. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Ekologicznej Mini Przystani odpowiedzialni są rodzice. 

 7. pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru na jachtach lub w innych miejscach narażonych na bezpośrednie zagrożenie pożarowe, 

 8. postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej, 

 9. wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu,

 10. poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h, 

 11. wchodzenia na jacht bez zgody armatora. 

 12. cumowania w miejscach innych niż wyznaczone przez Bosmana.
 13. zakłócania spokoju innym użytkownikom przystani.

UPRAWNIENIA BOSMANA

 1. Za porządek i ruch jednostek w Porcie Ekologicznej Przystani odpowiedzialny jest Bosman 

 2. Przełożonym Bosmana jest Prezes Zarządu PGKiM w Rynie sp. z o.o.

 3. Zarządzenia i polecenia Bosmana oraz Prezesa obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ekologicznej Mini Przystani w Rynie. 

 4. Bosman przydziela miejsca postoju jachtów oraz pobiera opłaty zgodnie z cennikiem. Dowodem pobrania opłaty portowej jest potwierdzenie KP, podpisana deklaracja postoju lub inny równoważny dowód uiszczenia opłaty. 

 5. Bosman jest uprawniony:
  1. do wydania zakazu wyjścia z portu,  jeżeli jacht lub załoga nie spełnia przepisów Regulaminu, względnie z jakichkolwiek przyczyn nie gwarantujących bezpiecznej żeglugi.
  2. do wydania zakazu wpłynięcia do portu jeżeli jacht lub załoga nie stosuje się do zaleceń Bosmana, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub załoga znajduje się w stanie nietrzeźwym. 

  3. do wydania nakazu opuszczenia pomostów lub zakazu wejścia na pomosty, w przypadku osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
 6. Do czasu przybycia odpowiednich służb, akcjami ratowniczymi na terenie Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej kieruje i organizuje je Bosman. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 2. Opłaty portowe i opłaty za korzystanie z urządzeń i wyposażenia Ekologicznej Mini Przystani należy dokonywać u Bosmana.
 3. PGKiM w Rynie sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w porcie kradzieże i straty na cumujących jachtach oraz za uszkodzenia tych jachtów.
 4. W przypadku zniszczenia urządzeń lub wyposażenia portu przez osoby korzystające z ich winy, są zobowiązane do pokrycia powstałej szkody w pełnej wysokości.

 5. Użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku w porcie i na terenie Ekologicznej Mini Przystani. 

 6. Na terenie Ekologicznej Mini Przystani, w tym na terenie portu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
 7. Podczas ciszy nocnej należy stosować się do zaleceń ochrony obiektu.
 8. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Ekologicznej Mini Przystani.

 9. Bosman ma prawo odmówienia wejścia do portu jachtom, które nie uiściły opłat portowych i nie przestrzegały wcześniej Regulaminu Ekologicznej Mini Przystani.
 10. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie dla celów ratowniczych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn
tel./fax 087 421 80 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona używa ciasteczek, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Polityka cookies

DMC Firewall is a Joomla Security extension!